• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VYZNANIE VIERY A PRÍSAHA VERNOSTI NOVÉHO BISKUPA

VYZNANIE VIERY A PRÍSAHA VERNOSTI NOVÉHO BISKUPA

Na liturgickú spomienku sv. Františka z Assisi sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišli biskupi, kňazi a Boží ľud Spišskej diecézy, aby boli svedkami vyznania viery a prísahy vernosti novovymenovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského.

Slávnosť sa začala večer o 17.30, pričom úlohu legáta apoštolského nuncia na Slovensku zastával Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda KBS. V úvode slávnosti menovaný biskup František v jazyku Cirkvi – latinčine zložil a podpísal vyznanie viery, ako verí Katolícka cirkev a hneď následne prisahal vernosť v učení a konaní Katolíckej cirkvi, v ktorej bude slúžiť ako biskup zverenej diecézy.

V homílii sa prítomným prihovoril arcibiskup Bernard Bober, ktorý vychádzajúc z evanjelia dňa povzbudil nového biskupa k úplnej oddanosti Kristovi v službe pastiera. V nadväznosti na príklad svätca Františka Assiského ho povzbudil k spolucíteniu s Božím ľudom a s celou Cirkvou, aby bol pastierom, ktorý spolu kráča a načúva svojim veriacim.

Pri svätej omši okrem novovymenovaného biskupa Františka koncelebrovali diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich a vyše dvadsať kňazov zo všetkých regiónov diecézy.

V závere slávnosti sa prihovoril prítomným biskup Ján Kuboš, ktorý vyzval k modlitbám za nového biskupa, ktorý sa od nasledujúceho pondelka utiahne na duchovné cvičenia pred biskupskou vysviackou. Následne hlavný celebrant arcibiskup Bober poďakoval diecéznemu administrátorovi Jánovi Kubošovi za náročnú službu vedenia diecézy počas takmer troch rokov od úmrtia diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Tiež pozval všetkých prítomných k modlitbe a spolupráci s pastiermi – biskupmi a kňazmi, ktorí sa svoje úsilie obetujú pre napredovaniu tejto miestnej cirkvi.

Biskupská vysviacka Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu dňa 21. októbra 2023 o 10.00 h. v spišskej katedrále. Hlavným svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a predseda KBS, spolusvätiteľmi budú Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.

Foto: Milan Motýľ