• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
DIAKONSKÁ VYSVIACKA

DIAKONSKÁ VYSVIACKA

V predvečer sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 15. júna 2023 prijali z rúk emeritného biskupa Mons. Andreja Imricha diakonskú vysviacku ôsmi kandidáti z radu seminaristov.

Liturgická slávnosť začala popoludní o 15. hodine v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Koncelebrovali diecézny administrátor Mons. Jána Kuboš, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Peter Majda, predstavení kňazského seminára a približne stovka kňazov z našej diecézy i viacero hostí z iných diecéz.

V homílii otec biskup Andrej zvlášť pripomenul svätencom, že sú vyslaní ohlasovať nie svoju náuku, ale Kristovu a majú to robiť zodpovedne. Okrem iného povedal: „Ako diakoni, ak dá Pán Boh, o rok už ako kňazi, budete svojim biskupom poslaní, ktorý vás v mene Cirkvi poverí, aby ste niesli radostnú zvesť o Stvoriteľovi, aby Boží ľud na ceste poznania dospel aj k poznaniu Boha, ako najvyššieho dobra. Buďte si vedomí toho, že ste poslaní Cirkvou a neprinášate nejakú nezáväznú domnienku, či svoj súkromný názor. Vy budete úradní poslovia, ktorí prinášajú tú istú pravdu Božiemu ľudu, ktorú apoštoli prijali od samého Ježiša Krista. Toto nemôžete konať vo vlastnom mene, ale len z poverenia Cirkvi. Musíte byť v tejto službe nesmierne zodpovední a verní Kristovmu evanjeliu a učeniu Cirkvi. V tejto službe sa nesmiete dať pomýliť ani svetskými ideológiami, ani falošnými súkromnými zjaveniami, ale musíte vždy čerpať z čistého prameňa katolíckej viery“.

V závere slávnosti, na ktorej sa zúčastnil aj veľký počet Božieho ľudu z rôznych častí diecézy, zablahoželal novovysväteným diakonom aj otec biskup Ján. Pripomenul im nadchádzajúci sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a povzbudil ich k nasledovaniu Ježiša Krista, ktorý bol tichý a pokorný srdcom.

Po slávnosti dostali novovysvätení diakoni dekréty, ktorými ich biskup posiela na vykonávanie vysvätenej služby medzi Boží ľud v čase letných prázdnin. Andrej Dominik (rodák z Popradu-Veľká) bude vykonávať diakonskú prax vo farnosti Kežmarok; Peter Filip (rodák zo Spišskej Novej Vsi) vo farnosti Dolný Kubín; Dávid Holubjak (rodák z Mútneho) vo farnosti Ružomberok; Peter Hovanec (rodák z Milpoša) vo farnosti Tvrdošín; František Kapusta (rodák z Jamníka) vo farnosti Námestovo; Jozef Mizerák (rodák z Kamenice) vo farnosti Kežmarok; Marek Mrekaj (rodák z Mútneho) vo farnosti Lendak a Michal Skokan (rodák Lučivnej) vo farnosti Ružomberok.

Foto: Ľubomír Krett