• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
TE DEUM A PROMÓCIE

TE DEUM A PROMÓCIE

S vďačnosťou za prežitý akademický a formačný rok 2022/2023 sa v sobotu 10. júna 2023 zišli v spišskej katedrále študenti a vyučujúci na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, aby spolu so svojimi rodinami a priateľmi poďakovali Pánu Bohu za dary dosiahnuté v uplynulom roku. Slávnosť začala svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Koncelebrovali dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a moderátor Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí Peter Majda, kňazi vyučujúci na fakulte, formátori v kňazskom seminári i hostia.

V homílii okrem iných povzbudení otec biskup pripomenul absolventom štúdia, aby dobre rozlišovali, pretože iba tak budú môcť dobre učiť. Zvlášť seminaristom pripomenul, aby mali v úcte rodiny, pretože len zdravé manželstvá a rodiny sú predpokladom pre nové kňazské povolania.

Po skončení svätej omše nasledovali slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v študijných odboroch katolícka teológia, sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. V tomto akademickom roku promovalo na Teologickom inštitúte spolu 108 absolventov, z ktorých 10 bolo študentov teológie.

Na slávnostnej ceremónii odovzdávania diplomov boli prítomní hostia i domáci z vedenia Katolíckej univerzity v Ružomberku a to rektor Jaroslav Demko, prorektori Miroslav Rusko a Martin Taraj, dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan a viacerí členovia akademických senátov a vyučujúci.

Foto: Archív BÚ; F. Kapusta