• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
FORMAČNÉ STRETNUTIE MIMORIADNYCH VYSLUHOVATEĽOV SV. PRIJÍMANIA

FORMAČNÉ STRETNUTIE MIMORIADNYCH VYSLUHOVATEĽOV SV. PRIJÍMANIA

Dňa 07. mája 2022 sa v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule uskutočnilo formačné stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov sv. prijímania z celej Spišskej diecézy.

Účastníkov bolo takmer 170. Program začal sv. omšou o 09:00 h. v Katedrále sv. Martina a následne pokračoval v Aule sv. Jána Pavla II. v priestoroch kňazského seminára. Zazneli prednášky z pastorálnej a špirituálnej teológie rovnako i z liturgiky. Prednášajúcimi boli prof. Amantius Akimjak, Doc. Peter Majda a ThLic. Martin Majda.

Formačné stretnutie bolo zakončené  v popoludňajších hodinách požehnaním a odovzdaním poverení diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, všetkým zúčastneným mimoriadnym vysluhovateľom sv. prijímania.

Nech Pán požehnáva ich službu vo farnostiach našej diecézy!