• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NEDEĽA DOBRÉHO PASIERA A KANDIDATÚRA SEMINARISTOV

NEDEĽA DOBRÉHO PASIERA A KANDIDATÚRA SEMINARISTOV

Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera, kedy sa Cirkev zvlášť modlí za povolania na kňazský stav. V tento deň dňa 8. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule slávila svätá omša, pri ktorej siedmi seminaristi piateho ročníka boli prijatí diecéznym administrátorom Mons. Jánom Kubošom za kandidátov diakonátu a kňazstva. Títo kandidáti by mali o niekoľko týždňov prijať posvätný rád diakonátu a potom o rok rád presbyterátu.

 

Biskup Ján okrem iného v tento deň poďakoval rodičom seminaristov za to, že vytvorili v rodine také prostredie viery, v ktorom mohlo vzklíčiť povolanie ku kňazskému stavu.