• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
INFORMÁCIE O POHREBNÝCH OBRADOCH TRAGICKY ZOSNULÝCH DIEVČAT

INFORMÁCIE O POHREBNÝCH OBRADOCH TRAGICKY ZOSNULÝCH DIEVČAT

Prinášame pokyny pre tých, ktorí sa zúčastnia na poslednej rozlúčke s obeťami sobotnej tragédie v Spišskom Podhradí.

Pohrebné obrady troch zosnulých dievčat – Lucie, Sofie a Kataríny, budú v stredu 10. apríla 2024 o 10:00 hod. v Starej Ľubovni.

Rodiny zosnulých dievčat, spišský diecézny biskup a prešovský arcibiskup metropolita sa dohodli, že pohrebné obrady začnú o 10:00 hod. archijerejskou svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni. Hlavným celebrantom bude arcibiskup a metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa prihovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.

Po skončení liturgie budú pokračovať pohrebné obrady v chráme tak, ako bývajú v byzantskom obrade vo Svetlom týždni. Záverečná rozlúčka a uloženie zosnulých do hrobu bude na Novom cintoríne v Starej Ľubovni v latinskom obrade.

Pripomíname koncelebrujúcim kňazom, že liturgická farba bude BIELA.

Archijerejskú svätú liturgiu z Chrámu Matky ustavičnej pomoci prinesie v priamom rozhlasovom prenose Rádio Lumen.

Novinárov a ostatných pracovníkov médií, ktorí budú mapovať poslednú rozlúčku, prosíme, aby popri mediálnej činnosti, čo najviac rešpektovali atmosféru poslednej rozlúčky a modlitby, ako aj pokyny usporiadateľov. Zároveň sa vyžaduje formálne spoločenské oblečenie optimálne v čiernej, šedej a bielej farbe.

Upozorňujeme, že v chráme nebude možnosť fotografovať a natáčať. Médiá môžu byť prítomné iba vonku.

Vzhľadom na pietny rozmer rozlúčky žiadame zástupcov médií o zvýšenú ohľaduplnosť voči prítomným príbuzným a hosťom, ktorí prídu do chrámu a budú na pohrebe.

Zároveň avizujeme, že pred pohrebom v čase o 9.00 hod., v priestoroch Kláštora redemptoristov, poskytnú médiám svoje krátke vyjadrenia arcibiskup Maxim a biskup Trstenský.

Kontaktnou osobou pre média na mieste je Michal Lipiak  z Tlačovej kancelárie KBS (0908 640 836, lipiak@kbs.sk).

Všetkých prosíme o modlitby za zosnulé dievčatá Luciu, Sofiu a Katarínu, ale tiež za ich rodiny a všetkých zasiahnutých tragédiou.

Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ (Rim 8, 11)