• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Mons. František Trstenský
KAIROS 157 – ROVNOSŤ A VZŤAHY PODĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

KAIROS 157 – ROVNOSŤ A VZŤAHY PODĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Viera v Najsvätejšiu Trojicu je centrom viery a života kresťanského života. V tejto časti Vám ponúkam praktické impulzy tajomstva Najsvätejšej Trojice pre život kresťana. Prajem Vám príjemné počúvanie.