• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1- 3, obnova objektu – prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád

Názov Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775/1- 3, obnova objektu – prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád
Kategória Zákazky s nízkymi hodnotami – Služby
Popis

Predmetom zákazky je prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád.

A/ prípravné práce: Zameranie skutkového stavu objektu, pozostávajúce z:

  1. časť strecha a krov
  2. exteriérové fasády

B/ projektové práce:

Spracovanie projektovej dokumentácie obnovy strechy, krovu a exteriérových fasád, vrátane statického posúdenia krovu.

Dátum zverejnenia 01.07.2022

Podpísaná 20.7.2022

Zverejnená 28.7.2022