• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
KŇAZSKÁ VYSVIACKA 2021

KŇAZSKÁ VYSVIACKA 2021

Dňa 19. júna 2021 v dopoludňajších hodinách sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutočnila vysviacka kňazov. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša prijali úrad druhého stupňa piati kandidáti:

Lukáš Briš z Oravskej Lesnej,

Ing. Marek Gavalier z Popradu – Spišskej Soboty,

Jozef Kudlačák z Tvrdošína,

Stanislav Lopatovský z Lackovej

Ján Zavacký zo Spišského Hrhova.

Za účasti Božieho ľudu z celej diecézy a okolia koncelebroval s diecéznym administrátorom aj emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a viacerí prítomní kňazi.

V homílii otec biskup poukázal na vzácnosť Božieho volania. Boh a Darca povolania poznal a zavolal po mene každého z prítomných kandidátov. Ten Pán, ktorému sa rozhodli slúžiť, im prostredníctvom Cirkvi udelil aj trojaké poslanie, na ktorom majú ako kňazi druhého stupňa participovať. Jedná sa o takzvané tria munera – munus docendi, munus sanctificandi et munus docendi, teda o poslanie učiť, posväcovať a spravovať Boží ľud, z ktorého kandidáti vyšli a pre ktorý boli posvätení, aby mu slúžili ako kňazi.