• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Nezaradené
SEDEM TÝŽDŇOV ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV

SEDEM TÝŽDŇOV ZA PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV

Ako a čo sa modliť?

Každý deň, počas týchto 7 týždňov, sa treba pomodliť ľubovoľnú modlitbu obetovanú za prenasledovaných kresťanov (napr. ruženec, desiatok ruženca, korunka Božieho milosrdenstva,…).

Zvlášť v piatky: cez tento deň, kedy náš Pán trpel, ako trpia aj prenasledovaní kresťania, sa pomodlíme: Krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov.

Okrem toho by bolo dobré, ak by sme sa cez týždeň (okrem nedeľnej omše) zúčastnili aspoň na 1 ďalšej svätej omši a obetovali ju taktiež za úmysly tejto kampane. Počas pandémie nech ale každý zváži účasť na sv. omši.

Ďalším veľkým + bude, ak si počas kampane zvolíme nejaký pôst.

Modliť sa ako dobrovoľníci môžeme samostatne alebo v skupinách.

Zúčastniť sa kampane môže každý, kto chce modlitbami pomôcť kresťanom, ktorí našu pomoc potrebujú.

7 týždňov:

Postupne sa budeme v rámci tejto kampane modliť:

1. týždeň: Za kresťanov v Severnej Amerike

2. týždeň: Za kresťanov v Ázii

3. týždeň: Za kresťanov v Afrike

4. týždeň: Za kresťanov v Južnej Amerike

5. týždeň: Za kresťanov v Európe

6. týždeň: Za kresťanov v Austrálii a Oceánii

7. týždeň: Za kresťanov na celom svete

Viac informácií o kampani: https://7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk/