• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
KŇAZSKÁ VYSVIACKA 2022

KŇAZSKÁ VYSVIACKA 2022

V sobotu dňa 18. júna 2022 sa o 10.00 v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule uskutočnila kňazská vysviacka. Do radov kňazov Spišskej diecézy sa tento rok pripojili dvaja noví kandidáti (Jakub Konkoľ – Nová Ľubovňa a Pavol Križian – Liptovský Mikuláš), ktorí prijali posvätný rád presbyterátu z rúk spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša. Hoci počet kandidátov bol od znovuotvorenia kňazského seminára po páde komunizmu najnižší, Boží ľud Spišskej diecézy prijal dar týchto novokňazov s veľkou vďačnosťou. Pri slávnosti koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, predstavení kňazského seminára a mnohí ďalší kňazi.

V homílii biskup Kuboš povzbudil kandidátov k prežívaniu kňazstva v úzkom spojení s eucharistickým tajomstvom, ktoré prináša dar života, slobody a lásky.

Po skončení liturgickej slávnosti dostali novokňazi dekréty, ktoré určujú ich prvé pôsobiská v diecéze. Dp. Jakub Konkoľ sa stal kaplánom vo farnosti Spišská Kapitula a dp. Pavol Križian zas vo farnosti Tvrdošín.