• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Kňazi
KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V týždni od 6. do 10. februára 2023 sa v Spišskej diecéze konali kňazské rekolekcie (pracovno-formačné stretnutie kňazov), ktoré sa konajú pravidelne štyrikrát v roku za účasti biskupa. Obsahom týchto prvých rekolekcií v roku 2023 bola okrem spoločného slávenia Eucharistie, modlitby a rôznych aktualít aj prednáška na tému sviatosti manželstva s pastoračno-kánonickým zameraním.

Stretnutia začali v pondelok Oravskými dekanátmi v Ústí nad Priehradou. V utorok pokračovali Liptovské dekanáty stretnutím v Partizánskej Ľupči, v stredu v Kežmarku pre Podtatranské dekanáty. Kňazi Dolnospišských dekanátov sa s biskupom stretli vo štvrtok v Betlanovciach a na záver sa v piatok uskutočnilo stretnutie kňazov Hornospišských dekanátov vo farnosti Chmeľnica.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a prijatie kňazov z celej našej diecézy. Sme tiež vďační a všetky modlitby, ktoré v tomto neľahkom čase vysielate k Bohu s prosbou o nové kňazské povolania a o vytrvalosť v nasledovanom povolaní.