• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POSVIACKA KOSTOLA V HRIŠOVCIACH

POSVIACKA KOSTOLA V HRIŠOVCIACH

Sobota 4. februára 2023 bola sviatočným dňom pre veriacich z Hrišoviec, filiálky farnosti Kluknava. Po úspešne vykonanej rekonštrukcii miestneho kostola, zasväteného Ružencovej Panne Márii, navštívil na pozvanie farára Jozefa Palenčára tento kostol diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby posvätil kostol a nový oltár pripravený najmä vďaka usilovnosti Božieho ľudu.

Slávnosť posviacky začala dopoludnia. V jej úvode oboznámil pán farár všetkých prítomných s históriou kostola a s rekonštrukčnými prácami, ktoré boli vykonané v nedávnej minulosti. Otec biskup Ján s vďakou za aktívne angažovanie kňazov i veriaceho ľudu farnosti pokračoval v liturgickej slávnosti, pričom v homílii pripomenul dôležitosť existencie murovaných chrámov. Tie sú totiž symbolom Cirkvi, ktorá ako spoločenstvo veriacich v Krista spája v jedno všetkých pokrstených a tak je znakom a nástrojom dôverného zjednotenia ľudí s Bohom i navzájom medzi sebou.

Nech Pán požehná všetkých dobrodincov a dobrovoľníkov, ktorí aktívne prispeli k tomu, aby sa ďalší chrám v našej diecéze stal ešte krajším príbytkom Všemohúceho Boha prebývajúceho medzi ľuďmi.

Foto: Bronislav Klacz

Kostol Ružencovej Panny Márie v Hrišovciach bol postavený v roku 1830. O sto rokov neskôr sa uskutočnila v roku 1930 zásadná rekonštrukcia kostola, pri ktorej sa zväčšil chór, opravila strecha a čelná stena kostola. V roku 1946 dostal kostol novú vežu a zvon. Najzásadnejšou prestavbou prešiel kostol v roku 1984, kedy bol z južnej strany rozšírený a boli vykonané viaceré ďalšie úpravy. V roku 1990 bola prestavaná stará veža, čím sa opäť rozšíril priestor kostola. Aktuálne prešlo rekonštrukciou celé presbytérium, kostol dostal nový pevný kamenný oltár, bola obnovená podlaha a omietky kostola, na čo nadväzovali ďalšie nevyhnutné práce, ktoré boli ukončené v tomto roku a zavŕšené slávnostnou posviackou.