• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
KONSEKRÁCIA KOSTOLA V KOLAČKOVE

KONSEKRÁCIA KOSTOLA V KOLAČKOVE

Vďaka obetavosti farníkov farnosti Kolačkov a ich duchovného otca dp. Róberta Gurčíka sa podarilo dielo komplexnej obnovy miestneho kostola zasväteného sv. Michalovi, archanjelovi.

V sobotu dňa 6. mája 2023 prišiel do farnosti spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, aby konsekroval zrekonštruovaný kostol a nový oltár.

Slávnosť sa konala predpoludním a zúčastnilo sa na nej množstvo miestnych veriacich a hostí. Koncelebrovali viacerí kňazi Spišskej diecézy.

V homílii otec biskup Ján ukázal na hlboké prepojenie Cirkvi a kostola, ktoré nám stavby kostolov pripomínajú. Rovnako prítomným pripomenul hlavné znaky Cirkvi, ktorá ako jedna, svätá, katolícka a apoštolská prináša neporušene počas dejín spásy plnosť prostriedkov spásy všetkým jej členom.

V závere miestny duchovný otec poďakoval všetkým dobrodincom, ktorí prispeli duchovne i hmotne k uskutočneniu tohto obdivuhodného diela v takej malej farnosti. Podotkol, že rekonštrukčné práce farnosť zjednotili a oduševnili mnohých jednotlivcov pre pripojenie sa k dielu. Kostol tak okrem kompletnej úpravy fasády zvonku a zvnútra dostal nový hlavný oltár, vytvorený podľa historických fotografií, nový kamenný obetný oltár, nový chór, komplexne zrekonštruovaný a rozšírený organ, obnovené osvetlenie, vetranie i kúrenie a mnoho ďalších dôležitých stavebných úprav, ktoré pozdvihli túto stavbu na vzácny Boží príbytok.

Nech dobrotivý Boh, ktorý v tomto dome prebýva, požehná všetkých, ktorí sa o obnovu zaslúžili.

Foto: A. Dziaková