• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
SPOMIENKA NA VIKÁRA JOZEFA LIGOŠA

SPOMIENKA NA VIKÁRA JOZEFA LIGOŠA

Spišský kapitulský vikár bol výnimočným kňazom, ktorý zaviedol v diecéze pravidelné rekolekcie, duchovné cvičenia a pravidelné vysluhovanie sviatosti birmovania. Aj keď tento rok uplynie už 50 rokov od jeho smrti, veriaci Dr. Jozefa Ligoša na neho stále s láskou spomínajú.

V sobotu, 22. apríla 2023 sa v Chlebniciach, v okrese Dolný Kubín, konala slávnostná svätá omša so spomienkou na Jozefa Ligoša, ktorý sa v tejto dedine dňa 22. apríla 1914 narodil. Slávnosť sa začala o 9:00 hodine vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú slúžil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich. Ten vo svojej homílii povedal: „Jeho živá viera v Trojjediného a láska k Bohu a k ľuďom ho predurčili pre kňazské povolanie.“ Kňazskú vysviacku prijal z rúk Jána Vojtašáka v roku 1939. Jozef Ligoš patril ku kňazom, ktorý mali špeciálnu úctu k Panne Márii. Na sviatok Ružencovej Panny Márie vyzýval veriacich v kázni slovami: „Nech nie je domu, z ktorého by aspoň jeden člen neprišiel na modlitbu posvätného ruženca. Tí, ktorí nemôžu prísť, nech sa ruženec pomodlia spoločne v rodine doma.“ Za svojho pôsobenia vydal aj niekoľko príručiek s náboženskou tematikou, ako sú napríklad Pútnikom večnosti – kázne, Poklona za posvätenie kňazstva či Adoračná pobožnosť na sviatky mariánske. 19. septembra zomrel náhle a nečakane v Levočskej nemocnici. Posledná rozlúčka s ním bola v jeho rodnej obci, Chlebnice, 24. septembra 1973. „Bol veľkým Božím darom pre nás. Chceme ďakovať jemu za jeho kňazské srdce, za jeho obetavosť i za jeho veľkú lásku,“ vravel Mons. Andrej Imrich na konci svojho príhovoru k veriacim Chlebníc.

Foto: Stanislav Misál