• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
LEVOČSKÁ PÚŤ 2023

LEVOČSKÁ PÚŤ 2023

Na prelome mesiacov júna a júla sa už dlhé roky upiera pohľad mnohých Slovákov k Mariánskej hore v Levoči. Aj v tomto roku desiatky tisíc pútnikov zo Spiša i vzdialených krajov putovali k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, aby tu k nohám Nebeskej Matky zložili svoje vďaky i prosby a načerpali nových síl. Tradičná mariánska púť sa v tomto roku konala v znamení slov Lukášovho evanjelia: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1,39). Práve tieto slová vybral sv. Otec František ako motto Svetových dní mládeže, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v Lisabone.

Každý deň v týždni od nedele 25. júna 2023 prichádzali na horu mnohí pútnici spolu so svojimi kňazmi, aby prijali sviatosť zmierenia a spoločne slávili Eucharistiu, ku ktorej Matka Vteleného Pána pozýva všetkých pokrstených ako k vrcholu kresťanského života.

Celotýždňové putovanie a modlitby vyvrcholili v sobotu a nedeľu 1. a 2. júla 2023, kedy sa v priestranstve pred bazilikou uskutočnil hlavný program púte, v ktorom nechýbala pobožnosť Fatimskej soboty, sväté omše v latinskom i byzantskom obrade, adorácia či modlitby liturgie hodín, ruženca a krížovej cesty. Príťažlivým bodom programu bol aj mládežnícky program s názvom BOH TO VIDÍ INAK, ktorého hosťami boli aj otcovia biskupi a pripravila ho Komisia pre mládež v Spišskej diecéze.

Po noci bdenia vyvrcholila celá púť nedeľným programom, ktorého ťažisko bolo sústredené na slávnostnú svätú so začiatkom o 10.00 hod. Slávnostným odpustovým celebrantom a kazateľom bol Mons. Jan Graubner, český prímas a pražský arcibiskup – metropolita. Otec arcibiskup sa v peknej slovenčine prihovoril zástupom pútnikov v homílii, kde povzbudil prítomných najmä k životu, v ktorom, ako Panna Mária, dokážu hovoriť Bohu „áno“ (Celú homíliu možno nájsť v archíve TV LUX).

Medzi vzácnymi hosťami z radov koncelebrantov bol aj Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý sa v závere slávnosti prihovoril pútnikom a živým prejavom ich povzbudil k entuziazmu. Pripomenul, že presne pred rokom bolo na Mariánskej hore v Levoči zverejnené jeho menovanie za apoštolského nuncia na Slovensku. Slávnostným koncelebrantom bol aj Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska, biskupi zo Slovenska i zahraničia i opát Premonštrátskeho kláštora zo Strahova Daniel Peter Janáček. Púte sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia samospráv, politického a verejného života.

V závere svätej omše prečítal diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozdravný telegram, ktorý skrze apoštolského nuncia na Slovensku odoslal Svätému Otcovi Františkovi do Ríma.

Foto: Stanislav Takáč