• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Nezaradené
PÚŤ SENIOROV NA MARIÁNSKU HORU

PÚŤ SENIOROV NA MARIÁNSKU HORU

Každoročne sa v týždni po hlavnej Levočskej púti na Mariánskej hore koná púť seniorov, ktorú organizuje Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska. Vo štvrtok 6. júla 2023 opäť putovali seniori z celého Slovenska, aby k Božej Matke priniesli svoje vďaky i prosby, načerpali síl a inšpirovali sa životom Panny Márie v žití kresťanského života.

Program začal už ráno o 8.00 hod., keď sa po privítaní pútnikov prihovoril seniorom farár – dekan farnosti Trstená Juraj Spuchľák. Téma prednášky bola „Panna Mária, vzor správneho náboženského myslenia a konania.“ Nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorý za asistencie členov klubov dôchodcov viedol farár – dekan farnosti Levoča Peter Majcher.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše o 9.30 hod. bol Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Okrem spomínaných dekanov koncelebrovalo takmer 30 kňazov z viacerých diecéz Slovenska.

Otec biskup Andrej vo svojej homílii povzbudil prítomných seniorov k vďačnosti za život prežívaný na dôchodku, ktorý je darom, pretože mnohí sa toho nedožili. Zároveň ich vyzval k pokojnému prijatiu životnej situácie, ktorá môže byť z rôznych dôvodov obmedzujúca. Riešením však nie je zbytočné reptanie, ale zmierenie sa s novým spôsobom života, ktorý staroba prináša a snaha nájsť si podľa vzoru Panny Márie činnosť, ktorá ich bude napĺňať. Tak sa ona po smrti Ježiša Krista nestala zatrpknutou a osamelou osobou, ale stala sa Matkou apoštolov a Matkou Cirkvi.

Na poludnie sa účastníci spolu pomodlili Krížovú cestu, ktorú viedol kaplán Matúš Poremba.

Foto: TV LUX