• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
MISSA CHRISMATIS

MISSA CHRISMATIS

Ráno vo Štvrtok svätého týždňa dňa 14. apríla sa v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule zišlo takmer tristo kňazov, by za hojnej účasti Božieho ľudu vyjadrili svoju jednotu s biskupom a obnovili svoje kňazské sľuby. Pri tejto svätej omši nazývanej Missa chrismatis diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš posvätil krizmu a požehnal olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazov v homílii povzbudil k intenzívnejšiemu prežívaniu Božej odpúšťajúcej lásky vo svojom osobnom kňazskom živote i v pastoračnej službe.