• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NOVEMBROVÉ KŇAZSKÉ REKOLEKCIE A PASTORAČNÝ PLÁN DIECÉZY

NOVEMBROVÉ KŇAZSKÉ REKOLEKCIE A PASTORAČNÝ PLÁN DIECÉZY

V dňoch od 6. do 10. novembra 2023 sa v našej diecéze uskutočnili kňazské rekolekcie – spoločné duchovno-formačné stretnutia kňazov diecézy s biskupom. Počas piatich dní sa konali stretnutia na rôznych piatich miestach, podľa zoskupenia tzv. veľkých dekanátov. V pondelok sa stretli kňazi Oravských dekanátov vo Vitanovej, v utorok kňazi tých Liptovských v Bobrovci. Streda bola dňom, kedy stretnutie kňazov Podtatranských dekanátov hostila farnosť Poprad. Vo štvrtok putovali kňazi Dolnospišských dekanátov do Jablonova – filiálky farnosti Spišská Kapitula a v posledný deň rekolekcií v piatok sa stretli kňazi Hornospišských dekanátov v Novej Ľubovni.

Program stretnutí sa vždy začínal sv. omšou o 9.00 hod., ktorú celebroval diecézny biskup Mons. František Trstenský a zároveň sa prítomným prihovoril aj v homílii. Druhá časť programu sa začínala Modlitbou predpoludním z Liturgie hodín. Po nej mal prednášku diecézny biskup František, pričom sa zameral na pastoračný plán Spišskej diecézy pre rok 2023/2024. Témou bude „Ježišova cesta do Emauz“, začne sa Prvou adventnou nedeľou a bude pokračovať v troch etapách až do leta 2024.

prvej etape, ktorá bude trvať po 3. nedeľu v období cez rok, čo je Nedeľa Božieho slova, sa zameriame pastoračne na počúvanie a prijatie. Symbolom tejto etapy bude svieca.

Druhá etapa začne Nedeľou Božieho slova a potrvá až do Veľkej noci. Náplňou bude sústredenie sa na prvenstvo Božieho slova, pričom symbolicky budeme mať pred sebou knihu Biblie.

Záverečná etapa ponúknutého pastoračného plánu bude trvať od Veľkej noci do konca mesiaca jún. V tomto období uprieme pohľad najmä na centralitu Eucharistie, pričom ako symbol tejto etapy bude kríž.

V závere rekolekčných stretnutí bol priestor na diskusiu, aktuality z diecéznej kúrie a rôzne stretnutia.