• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
SVÄTÝ OTEC MENOVAL NOVÉHO DIECEZNÉHO SPIŠSKÉHO BISKUPA BISKUPA, STAL SA NÍM DP. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ

SVÄTÝ OTEC MENOVAL NOVÉHO DIECEZNÉHO SPIŠSKÉHO BISKUPA BISKUPA, STAL SA NÍM DP. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Spišská diecéza tak dostala po takmer troch rokoch nového diecézneho biskupa, ktorý chýbal od dňa úmrtia Mons. Štefana Sečku 28. októbra 2020. Dňa 29. októbra 2020 bol Kolégiom konzultorov zvolený za diecézneho administrátora Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup, ktorý takmer tri roky riadil diecézu.

Prof. František TRSTENSKY sa narodil 13. marca 1973 v Trstenej (Spišská diecéza). Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Kňazskú vysviacku prijal 21. júna 1997 v Tvrdošíne. Bol kaplánom v Spišských Vlachoch a v Dolnom Kubíne. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie (SSLic.). V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie (ThDr.) na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 bol vymenovaný prezidentom SR za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Od roku 2014 do roku 2020 vykonával funkciu prorektora pre zahraničné vzťahy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2020 je farárom a dekanom v Kežmarku a zároveň prednáša Novy zákon a biblickú gréčtinu v Kňazskom seminári na Spiši. Je cirkevným cenzorom a členom viacerých diecéznych komisii. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky. Okrem biblických jazykov – hebrejčiny a gréčtiny – ovláda anglicky, taliansky a francúzsky jazyk a dohovorí sa aj po nemecky a poľsky.

Menovanie bolo zverejnené pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Zhromaždený Boží ľud následne zaspieval slávnostný chválospev Te Deum. Prítomným sa prihovoril Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor, ktorý poďakoval svojim spolupracovníkom a privítal nového spišského biskupa. Následne sa prihovoril novovymenovaný biskup Mons. František Trstenský, ktorý povedal: „Toto miesto vyhlásenia som si vybral, aby som ukázal, že chcem byť, drahí veriaci, uprostred Vás. Túžim po kontinuite, ale i po novom dynamizme pre našu diecézu. Prosím, modlite sa za mňa“. Nakoniec po krátkej modlitbe všetci prítomní prijali požehnanie a zaspievali pápežskú hymnu. Novému biskupovi v mene kňazov, diakonov, rehoľníkov, seminaristov a celého Božieho ľudu prajeme veľa milosti a sily Ducha Svätého.