• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
OCENENIE PRE POPRADSKÉHO KOSTOLNÍKA

OCENENIE PRE POPRADSKÉHO KOSTOLNÍKA

Na slávnosť Božieho narodenia dňa 25. decembra 2022 odovzdal farár-dekan farnosti Poprad vsdp. Ondrej Borsík pápežské ocenenie Rádu svätého Gregora Veľkého dlhoročnému kostolníkovi v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade p. Jozefovi Bujňákovi.

Svätý Otec takýmto spôsobom vyzdvihol zásluhy tohto dlhoročného nezištného pomocníka miestnej farnosti, ktorý sa však angažoval i pri rôznych cirkevných aktivitách diecézneho či celoslovenského charakteru. V dekréte podpísanom štátnym sekretárom Svätej Stolice kardinálom Pietrom Parolinom pápež František poďakoval ocenenému kostolníkovi za jeho činnosť pre dobro a rast Katolíckej cirkvi.

Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš srdečne blahoželá ocenenému p. Jozefovi Bujňákovi a vyprosuje mu do ďalších rokov Božie požehnanie, zdravie a potrebnú silu pre každodenný život.

Rytier rádu sv. Gregora Veľkého p. Jozef Bujňák, ktorý o niekoľko mesiacov dovŕši 85 rokov, sa narodil v Markušovciach, no neskôr vyrastal v Poprade, kde sa natrvalo usadil. Celý život pracoval ako spojový technik. S manželkou Máriou vychovali dve deti – syn Ivan je kňazom Spišskej diecézy.

Ocenený kostolník už od svojich mladých rokov úzko spolupracoval s kňazmi pôsobiacimi v rýchlo sa rozrastajúcej farnosti Poprad. Vyše 30 rokov obetavo slúži ako kostolník v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Pritom aktívne spolupracoval na obnove pôvodného farského kostola sv. Egídia a tiež na viacerých rekonštrukciách samotnej konkatedrály. Svojou výdatnou pomocou prispel k príprave výstavby a samotnej výstavbe nového kostola sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh, ktorý bol konsekrovaný v roku 1998 a aktuálne je farským kostolom novovzniknutej farnosti Poprad-Juh. Bol členom farskej rady a okrem iného sa aktívne podieľal na organizácii návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v roku 1995, ktorý svoju návštevu Slovenska vtedy končil práve v Poprade a tiež spolupracoval na Celoslovenskom eucharistickom kongrese v roku 2000.

Foto: S. Bališ, R. Vitko