• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KAPITULA

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KAPITULA

Vyšlo nové číslo ČASOPISU KAPITULA 5/2022. Nájdete v ňom zaujímavosti zo života diecézy, zaujímavé pohľady na Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, Mons. Daniela Juraja Faltina či vdp. Imricha Zahuranca. Z histórie približujeme niektoré skutočnosti z epidémie cholery v roku 1831 v niektorých farnostiach nášho biskupstva a na záver sa môžete dočítať niečo o kostolíku sv. Anny v Tatranskej Javorine.

Prajeme Vám príjemné čítanie a požehnané Vianočné sviatky!

ČASOPIS KAPITULA 5/2022