• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
ODHALENIE POMNÍKA SPIŠSKÉHO KANONIKA PAVLA VITKA ST. V ORÁVKE

ODHALENIE POMNÍKA SPIŠSKÉHO KANONIKA PAVLA VITKA ST. V ORÁVKE

Vo farnosti Orávka v Poľsku si v nedeľu 3. septembra 2023 pripomenuli osobnosť čestného kanonika Spišskej kapituly kňaza Pavla Vitka st. (Paulus Vitkay senior, *1779 †1842). Udalosť sa konala pri príležitosti odhalenia nového pomníka tohto spišského kňaza a významného botanika, ktorý sa okrem duchovnej starostlivosti o zverených veriacich zapísal do histórie najmä svojim dielom Flora Arvensis. Rodák zo Spišského Bystrého vytvoril toto významné botanické dielo pred 200 rokmi a tak sa významne zaslúžil o rozšírenie poznania oravskej flóry.

Slávnosť sa začala svätou omšou vo farskom kostole v Orávke, ktorú celebroval dekan Lesek Uroda, farár farnosti Podsarnie. Koncelebroval miestny farár Wojciech Mozdyniewicz a trstenský dekan Juraj Spuchľák. Po svätej omši vdp. Mozdyniewicz predstavil osobu kanonika Pavla Vitka st., ktorý okrem spravovania farnosti Orávka, patriacej v minulosti do Spišskej diecézy, pôsobil aj vo farnostiach Zubrohlava, Bobrov či Ružomberok. Bol čestným kanonikom Spišskej kapituly, významným botanikom a prísediacim Oravskej súdnej stolice. Po ďalších príhovoroch sa prítomní odobrali k obnovenému pomníku kanonika Pavla Vitka st. nachádzajúceho sa pri kostole, kde sa spoločne pomodlili.

Pri slávnostnom odhalení pomníka, za ktorého realizáciu vďačíme príbuznému kanonika Ing. Jánovi Vitkovi s rodinou a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, boli prítomní viacerí predstavitelia cirkevného i spoločenského života zo Slovenska i z Poľska. Ako legát biskupa Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora, sa na podujatí zúčastnil dekan Trstenského dekanátu Juraj Spuchľák. Slovenskú republiku v Poľsku zastupovala generálna konzulka v Krakove Zlata Šipošová, ktorá sa zhromaždeným aj prihovorila. Prítomní boli tiež podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, predsedníčka ZMOS Spiša a starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová, primátorka Mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková i starosta rodnej obce kanonika Spišské Bystré Marián Luha. Akademickú obec v Poľsku zastupovala Małgorzata Wesołowska z Jagelonskej univerzity v Krakove, ktorá predniesla aj príhovor. Slávnosti sa tiež zúčastnili zástupcovia Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku Erika Kulášová a Anna Gogoláková a ďalší vzácni hostia zo Slovenska i Poľska.

Foto: Ján Vitko