• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
VOĽBY U REDEMPTORISTIEK

VOĽBY U REDEMPTORISTIEK

V piatok 25. augusta 2023 navštívil diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš kláštor Sestier redemptoristiek v Kežmarku pri príležitosti voľby novej predstavenej.

Program začal spoločnou svätou omšou v kostole kláštora, pri ktorej koncelebroval aj provinciál rehoľe Redemptoristov P. Jozef Mihok CSsR a rektor Kostola Redemptoristiek P. Martin Zanovit CSsR. V homílii sa otec biskup zameral na kresťanskú modlitbu, pričom poukázal na jej štyry druhy, v plnosti zastúpené v slávení svätej omše.

Po svätej omši, pri ktorej spoločenstvo vzývalo Ducha Svätého, nasledovala v prítomnosti biskupa voľba novej predstavenej, ktorou sa na obdobie troch rokov stala sr. Eva Hanušovská. Ako vikárka bola zvolená sr. Ľudmila Senderáková a sr. Zuzana Liščáková ako sekretárka.

Po zvolení a vyhlásení výsledku voľby prijala nová predstavená v kostole požehnanie od otca biskupa.

Novej predstavenej a jej najbližším spolupracovníčkam srdečne blahoželáme a s vďakou za apoštolát, ktorý sestry v našej diecéze a na Slovensku vykonávajú, vyprosujeme Božiu pomoc pre celú komunitu.

Foto: Sestry Redemptoristky, Archív BÚ