• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V KATEDRÁLE

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V KATEDRÁLE

Svätý Martin z Tours je po stáročia uctievaný v spišskej katedrále ako jej patrón. Aj v tomto roku sa dňa 11. novembra 2022 uskutočnila v tomto chráme odpustová slávnosť, pri ktorej si veriaci vyprosovali pomoc a ochranu od patróna diecézy.

Slávnostnú svätú omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich a okolo dvadsať ďalších kňazov.

V homílii otec biskup nadviazal na evanjelium o blahoslavenstvách a vyzdvihol sv. Martina ako vzor muža, ktorý sa rád delil nielen o materiálne dobrá, ale hlavne o to najvzácnejšie čo mal: vieru, nádej a lásku. Prítomných zároveň povzbudil nielen nasledovaniu tohto svätca, ale tiež k odvahe nebáť sa, či budeme mať dosť, keď sa podelíme. Láska je však ako plameň sviece, ktorý dokáže rozsvietiť stovky ďalších sviec, no z neho nijako neubudne.

Vonkajšia slávnosť odpustu sa bude sláviť za hojnejšej účasti veriacich najbližšiu nedeľu 13. novembra 2022 o 10.00 v Katedrále sv. Martina. Hlavným celebrantom a kazateľom bude emeritným biskup Mons. Andrej Imrich.

Foto: Marek Rambala