• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
SPOLOČNÉ MODLITBY ZA ZOSNULÝCH

SPOLOČNÉ MODLITBY ZA ZOSNULÝCH

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých 2. novembra 2022 sa na cintoríne v Spišskej Kapitule uskutočnila pobožnosť, pri ktorej sa zhromaždení modlili za duše zosnulých. Pobožnosť viedol diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. K modlitbe sa pripojil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, kňazi, rehoľné sestry, seminaristi i laici žijúci a pracujúci v Spišskej Kapitule.

Prítomní si zvlášť spomenuli na tých zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne a to najmä diecézni biskupi Mons. František Tondra (+ 2012) a Mons. Štefan Sečka (+ 2020), ale aj mnohých kňazov, zasvätených a laikov, ktorí svoj život zasvätili službe Cirkvi.

Foto: František Kapusta

 

Bože, ty si pre svojich veriacich ustanovil Cirkev putujúcu na zemi, aby si ich prijal do neba ako večných obyvateľov; vypočuj naše prosby za našich bratov a sestry, ktorí zosnuli v Kristovom pokoji, i za všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal; prosíme ťa za nich v spojení s Kristom, tvojím Synom a naším Spasiteľom, ktorý pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

(Modlitebník pre verejné pobožnosti)