• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA

Dňa 6. augusta 2022 si Spišská diecéza pripomínala pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý je každoročnou príležitosťou na ďakovanie za život tohto obetavého pastiera vo výročný deň jeho smrti.

V rodisku Božieho sluhu v Zákamennom sa vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnila slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš za účasti množstva Božieho ľudu, kňazov i zasvätených osôb.

Homíliu predniesol rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule vsdp. Peter Majda. Poukázal v nej na pravdivé svedectvo života Božieho sluhu biskupa Jána, ktorého si veriaci ľud diecézy veľmi vážil a po jeho smrti začal spontánne prejavovať túžbu po pozdvihnutí tohto mučeníka pre Kristovo meno na oltár Cirkvi.

Pred záverečným požehnaním sa podelili so svojim svedectvom a skúsenosťou s orodovaním Božieho sluhu hostia z talianskych Benátok.

Po skončení svätej omše sa všetci presunuli do priestoru miestneho cintorína, kde bol biskup Vojtaššák po svojej smrti v roku 1965 pochovaný a pomodlili sa spolu modlitbu za jeho blahorečenie a desiatok ruženca. Nasledovalo spoločné agapé pripravené pre všetkých pútnikov.

Videozáznam liturgickej slávnosti možno nájsť nižšie.