• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
100. VÝROČIE PRÍCHODU JEZUITOV DO DIECÉZY

100. VÝROČIE PRÍCHODU JEZUITOV DO DIECÉZY

Na liturgickú spomienku sv. Ignáca z Loyoly dňa 31. júla 2022 sme si pripomenuli 100. výročie príchodu Jezuitov do Spišskej diecézy.

Z tejto príležitosti celebroval ďakovnú svätú omšu v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Ružomberku diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Práve na tomto mieste pôsobí od roku 1922 Spoločnosť Ježišova – Jezuiti, ktorých v tom čase pozval do diecézy vtedajší diecézny biskup Mons. Ján Vojtaššák.

Pri svätej omši koncelebrovali P. Jozef Šofranko, provinciálny predstavený Jezuitov, P. František Gábriš, predstavený domu v Ružomberku, P. Branislav Dado, rektor kostola, kňazi z miestnej komunity Jezuitov i hostia a ďalší pozvaní kňazi.

V homílii otec biskup Ján pripomenul veľkosť osobnosti biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý sa krátko po prevzatí úradu spišského biskupa v rokoch po skončení Prvej svetovej vojny a po vzniku Československa pričinil o duchovnú obrodu Spišskej diecézy pozvaním viacerých rehoľných spoločenstiev, medzi ktorými bola aj Spoločnosť Ježišova – Jezuiti. Spočiatku pôsobili v diecéze na viacerých miestach a mali na starosti najmä pôsobenie na školách. Po páde komunizmu však existuje na území diecézy iba jedna komunita a to v Ružomberku. 

V závere svätej omše P. Jozef Šofranko, SJ poďakoval za prijatie a možnosť pôsobenia v Ružomberku. Rovnako diecézny administrátor ocenil prínos služby tejto rehole pre duchovné pozdvihnutie Božieho ľudu diecézy.

Foto: Pavol Lajčiak