• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
POĎAKOVANIE ČLENOM RADY PRE RODINU

POĎAKOVANIE ČLENOM RADY PRE RODINU

Dňa 25. januára diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš odovzdal ďakovné listiny za dlhoročné členstvo v Rade KBS pre rodinu vdp. Štefanovi Kojšovi a pánovi Františkovi Mikolajovi. Štefan Kojš zastupoval Spišskú diecézu v Rade pre rodinu od r. 2004, František Mikolaj bol jej členom od r. 2013. Nech dobrotivý Pán odmení ich obetavú službu, ktorou sa pričinili o budovanie kultúry manželstva a rodiny v Spišskej diecéze i na Slovensku a nech naďalej požehnáva ich úsilie pri ohlasovaní radostnej zvesti o manželstve a rodine.