• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
POSVIACKA KOSTOLA PANNY MÁRIE FATIMSKEJ VO FERČEKOVCIACH

POSVIACKA KOSTOLA PANNY MÁRIE FATIMSKEJ VO FERČEKOVCIACH

Vo farnosti Ferčekovce pri Spišskej Novej Vsi bol po definitívnom dokončení konsekrovaný kostol Panny Márie Fatimskej. Kostol začali stavať veriaci v roku 2007 pod vedením niekdajšieho farára – dekana v Spišskej Novej Vsi vsdp. Antona Mišeka. Neskôr v roku 2013 vznikla nová farnosť Ferčekovce, ktorej prvým farárom sa stal vdp. Ľubomír Vojtašák. Kostol sa v tom čase začal používať, avšak nebol stále dokončený. Po inštalovaní nového oltára a svätostánku tento kostol dňa 27. júna 2022 spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš slávnostne konsekroval.

Na slávnosti sa zúčastnili v hojnom počte domáci veriaci i hostia a koncelebrovali viacerí kňazi z okolia. Po skončení liturgickej slávnosti nasledovalo spoločné agapé pre všetkých zúčastnených.

Nech Pán odplatí svojim požehnaním všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zavŕšeniu stavby toho Božieho domu.