• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
PÚŤ NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI 2022

PÚŤ NA MARIÁNSKEJ HORE V LEVOČI 2022

V nedeľu dňa 3. júla 2022 vyvrcholila púť na Mariánskej hore v Levoči, ktorá sa v tomto roku konala v duchu prežívaného Roka rodiny a odkazu X. svetového stretnutia rodín v Ríme. Zároveň v tomto roku uplynulo aj 100 rokov od konsekrácie Baziliky Navštívenia Panny Márie Božím sluhom Mons. Jánom Vojtaššákom, ktorá sa udiala 2. júla 1922.

Duchovný program púte začal už v nedeľu 26. júna 2022. Od tohto dňa putovali do baziliky mnohí pútnici, aby zažili spoločenstvo zjednotených s Máriou okolo Kristovho oltára. Sväté omše počas týždňa celebrovali biskupi a kňazi zo Spišskej diecézy a vo svojich príhovoroch sa zamýšľali nad spiritualitou manželstva a rodiny, ktorú na podklade Hymnu na lásku z Prvého listu Korinťanom prináša aj apoštolská exhortácia pápeža Františka Amoris laetitia.

Duchovný program, ktorý vrcholil v sobotu a v nedeľu, pozostával zo slávenia Eucharistie, vysluhovania sviatosti zmierenia, modlitby posvätného ruženca či cesty svetla, adorácie, krížovej cesty, ale aj duchovno kultúrneho programu pre mladých a rodiny.

Slávnostnú odpustovú svätú omšu v nedeľu o 10.00 hod., spojenú s obnovou manželských sľubov a s misijným vyslaním rodín, celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Vo svojej homílii sa zamýšľal nad témou: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Na slávnostnej svätej omši za zúčastnilo viacero slovenských biskupov, charge d’affaires z Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, mnohí kňazi zo Slovenska i zahraničia a množstvo pútnikov, ktorí po dvoch rokoch pandemických obmedzení prišli vo veľkom počte.  

Fotogalériu z púte môžete nájsť na tomto odkaze: FOTOGALÉRIA.