• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
PÚŤ CHARITNÝCH PRACOVNÍKOV – SÁROSPATAK

PÚŤ CHARITNÝCH PRACOVNÍKOV – SÁROSPATAK

Okolo 500 pracovníkov slovenských charít putovalo v sobotu 8. októbra 2022 do maďarského pútnického miesta Sárospatak, ktoré sa nachádza blízko slovenských hraníc, aby si tam uctili svoju patrónku sv. Alžbetu Uhorskú (Durínsku) a prosili o potrebné požehnanie v službe charity.

Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval prezident Slovenskej katolíckej charity Mons. Tomáš Galis. Koncelebroval miestny arcibiskup Mons. Csaba Ternyák, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

V úvode svätej omše privítal všetkých prítomných Mons. Ternyák, ktorý po nadviazaní bližšej spolupráce medzi Jágerskou a Spišskou diecéznou charitou veľkodušne pozval charitných pracovníkov z celého Slovenska na túto púť. V homílii, ktorú arcibiskup Orosch predniesol v slovenskom i maďarskom jazyku, povzbudil prítomných pútnikov v nasledovaní príkladu svätej Alžbety, ktorá svoje skutky pomoci blížnym robila s veľkou láskou, pretože v blížnych vnímala prítomnosť samého Krista.

Po svätej omši nasledovalo požehnanie chlebov sv. Alžbety a procesia s relikviami svätice. V rámci popoludňajšieho programu bolo okrem prednášky v programe aj oceňovanie charitných pracovníkov a v závere modlitba litánií k sv. Alžbete.

foto: archív BÚ, Szent István Televízió