• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
SLÁVENIE OMŠE MISSA CHRISMATIS

SLÁVENIE OMŠE MISSA CHRISMATIS

V Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok) sa v spišskej Katedrále svätého Martina stretlo viac ako 250 kňazov Spišskej diecézy, aby spoločne zjednotení so svojim diecéznym biskupom Františkom, pomocným biskupom Jánom i emeritným biskupom Andrejom slávili Eucharistiu a obnovili si svoje kňazské sľuby.

Pri svätej omši boli posvätené a požehnané oleje, ktoré sa používajú v Katolíckej cirkvi pri vysluhovaní sviatostí. Krizma, používaná pri krste, birmovaní, kňazskej a biskupskej vysviacke; olej katechumenov, používaný pri krste a olej chorých, používaný pri sviatosti pomazania chorých.

Svätú omšu so začiatkom o 9.00 hod. celebroval diecézny Biskup František Trstenský, ktorý sa v homílii prihovoril najmä kňazom. Pripomenul im vzácnosť daru kňazstva, ktorý prijali nie vďaka dedičstvu, ale pretože boli vyvolení Kristom. Preto si majú zachovať pokoru a nemať panské či feudálne maniere. Kristus chce, aby sa ruky kňazov stali rukami Krista, ktorý dáva. Upozornil na nebezpečenstvo prijatia ducha tohto sveta, ktorý chce brať len pre seba, neslúžiť druhým, ale ich ovládať, čo je v rozpore s poslaním Krista a jeho kňazov. V závere sa obrátil na prítomných veriacich a povzbudil ich k modlitbám a podpore svojich biskupov a kňazov.

Po posvätení krizmy v záverečnej časti liturgie biskup František poďakoval kňazom za spoločné stretnutie, pozval ich k spoločnému prežívaniu ďalšej etapy diecézneho pastoračného projektu „Ježišova cesta do Emauz“ a ako darček k sviatku kňazstva im daroval knihu „Môj príbeh s Bohom“, ktorá je určená na duchovnú obnovu kňazov.

Po skončení svätej omše si posvätné oleje zobrali dekani do svojich dekanátov, kde budú distribuované do každej farnosti a už v najbližších dňoch používané pri vysluhovaní sviatostí.

Foto: Ľubomír Krett