• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
SPOMIENKA NA ALOJZA PIROŽEKA

SPOMIENKA NA ALOJZA PIROŽEKA

Na Druhú pôstnu nedeľu dňa 5. marca 2023 navštívil otec biskup Ján Kuboš farnosť Oravské Veselé, kde si miestni veriaci pripomínali 100 rokov od narodenia významného kňaza a dlhoročného správcu tejto farnosti Alojza Pirožeka.

Slávnosť začala svätou omšou o 10.30, ktorú celebroval diecézny administrátor spolu s kňazmi, medzi ktorými bol miestny správca farnosti Milan Prídavok či rodák Serafín Kavoň.

V homílii otec biskup vychádzal z nedeľných liturgických čítaní a pripomenul dôležitosť počúvania, ktorému by mali ľudia dávať dvakrát toľko priestoru ako rozprávaniu. Nakoľko v Evanjeliu zazneli slová: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho!“, pripomenul dôležitosť vytvorenia priestoru i na počúvanie Boha. Pri rozhovore s Bohom On môže len vtedy hovoriť, keď človek mlčí.

V závere svätej omše otec biskup v slovách vďaky Pánu Bohu spomenul osobnosť kňaza Alojza Pirožeka, ktorý v náročnej dobe a s veľkými prekážkami vykonával horlivo kňazskú službu vo viacerých farnostiach, pričom 26 rokov venoval pastorácii vo farnosti Oravské Veselé.

Prítomní veriaci si tiež mohli vypočuť audio nahrávku z rozlúčkovej reči svojho kňaza Alojza, ktorý sa v roku 1988 pred odchodom do dôchodku lúčil pri ďakovnej svätej omši s jemu zvereným ľudom.

Z vďačnosti za duchovné dobro, ktorého sa hojne dostalo miestnym veriacim od duchovného otca Alojza, bola vo vchode kostola osadená pamätná tabuľa, ktorú diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš odhalil a požehnal.

Farnosť Oravské Veselé v spolupráci s obecným úradom pripravila aj výstavu zameranú na život a službu tohto vzácneho kňaza Spišskej diecézy.

Alojz Pirožek pochádzal zo slovenskej rodiny v Jablonke, kde sa narodil 11. februára 1923. Kvôli svojmu pôvodu zažil počas štúdií v kňazskom seminári ťažké odlúčenie od svojej rodiny, pretože po Druhej svetovej vojne opäť niektoré severoslovenské obce pripadli Poľsku.

Po vysviacke kňaz Alojz nemohol kvôli politickej situácii ani odslúžiť sv. omšu vo svojej rodnej obci. Primície mal v tichosti, bez rodiny, v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule po ukončení teologických štúdií a kňazskej vysviacke v roku 1947. So svojou matkou sa stretol až po 15 rokoch.

Pôsobil na kaplánskych miestach v Hruštíne (1947), Tvrdošíne (1948) a po základnej vojenskej službe v Námestove (1954).

V roku 1955 sa stal správcom farnosti Liptovská Osada a od roku 1962 do roku 1988 bol správcom farnosti Oravské Veselé. Zomrel dňa 19. septembra 1992.

Nech mu Dobrý Pastier dá odmenu vo večnosti za jeho obetavú pastoračnú službu!

Foto: M. Sestrenek