• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Synoda o synodalite
STRETNUTIE DIECÉZNEHO SYNODÁLNEHO TÍMU VO VAŽCI

STRETNUTIE DIECÉZNEHO SYNODÁLNEHO TÍMU VO VAŽCI

Synodálny tím Spišskej diecézy, ktorý sa od októbra 2021 pravidelne stretáva každý druhý týždeň v online priestore, mal v nedeľu 27. februára 2022 ďalšie stretnutie. Tentokrát sa však už uskutočnilo „prezenčne“ a to v Diecéznom centre mládeže Premeny vo Važci.

Stretnutie sa začalo spoločnou adoráciou s prosbou o požehnanie ďalšieho spoločného kráčania a správneho rozlišovania v začatom synodálnom procese. Ďalej tím pokračoval hodnotením prejdeného úseku cesty, plánovaním ďalších postupov i vzájomným zdieľaním a povzbudením k ďalšej práci s cieľom napomôcť účinnejšiemu ohlasovaniu evanjelia v našej partikulárnej cirkvi.

Do synodálneho procesu v rámci Spišskej diecézy sa zapojilo už viac ako 150 skupiniek z rôznych farností a spoločenstiev. Stále je možnosť zapojiť sa do tohto spoločného kráčania a to registráciou skupinky/jednotlivca na tejto web stránke v časti Synoda o synodalite.

Týmto opäť pozývame všetky spoločenstvá pôsobiace v Spišskej diecéze: kňazské a rehoľné spoločenstvá, farské rady, modlitbové spoločenstvá, hnutia a iné organizované aj novovzniknuté spoločenstvá, aby sa zapojili do spoločného kráčania Cirkvi a napomohli odhaliť to, čo Duch Svätý hovorí dnes Cirkvi.