• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV FARSKÝCH CHARÍT LIPTOVA A SPIŠA

STRETNUTIE DOBROVOĽNÍKOV FARSKÝCH CHARÍT LIPTOVA A SPIŠA

V dňoch 22. a 23. apríla 2024 pokračovali stretnutia dobrovoľníkov Farských charít Spišskej diecézy s pomocným biskupom Mons. Jánom Kubošom v ďalších regiónoch.

Prvý z týchto dní patril charitným dobrovoľníkom z Liptova, ktorí sa stretli spoločne v Ružomberku. Svoje skúsenosti s prácou vo farských charitách si vymenili pri spoločnej diskusii v pastoračných priestoroch farského úradu v Ružomberku. Okrem pomocného biskupa Jána Kuboša boli prítomní aj riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček a koordinátorka farských charít a dobrovoľníkov Eva Puškárová.

Otec biskup Kuboš v Ružomberku navštívil aj Centrum pomoci Ukrajine, v ktorom pracujú charitní zamestnanci aj dobrovoľníci. Aktuálne pripravujú pomoc pre deti v Charkove.

Záver pondelkového stretnutia patril spoločnému sláveniu Eucharistie vo Farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Utorok 23. apríla sa stretnutie dobrovoľníkov Farských charít uskutočnilo aj v regióne Spiš, pričom miestom stretnutia bola Aula farského pastoračného centra v Poprade. Svoje skúsenosti a rady v tento deň ponúkol účastníkom aj generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech. Biskup Ján Kuboš spolu s riaditeľom Spišskej diecéznej charity generálnym sekretárom Slovenskej katolíckej charity navštívili aj Centrum podpory v Poprade, ktoré sa venuje odídencom z Ukrajiny. Záver stretnutia opäť patril spoločnému sláveniu Eucharistie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.

Tešíme sa práci všetkých dobrovoľníkov angažovaných vo farských charitách, pričom stále ostáva veľký priestor pre službu nových ochotných ľudí v rámci pomoci tým najbiednejším, ktorí žijú vedľa nás v našich farnostiach.

V Spišskej diecéze máme aktuálne zaregistrovaných 39 farských charít.