• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Kňazi
STRETNUTIE KŇAZOV JUBILANTOV

STRETNUTIE KŇAZOV JUBILANTOV

Takmer 40 kňazov sa v pondelok 19. júna 2023 stretlo v Katedrále sv. Martina pri jednom oltári, aby spoločne poďakovali Pánu Bohu za rôzne kňazské a životné jubileá, ktoré v tomto roku oslavujú. Tieto stretnutia sa už tradične konajú každý rok v čase okolo kňazských vysviacok a sú príležitosťou na pripomenutie si veľkosti daru kňazstva a vyjadrenie vďačnosti za dosiahnuté milosti.

Svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Koncelebrovali emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, Mons. Peter Fidermak, P. Michal Zamkovský, biskupský vikár OS a OZ SR Jozef Paluba a ďalší kňazi jubilanti zo Spišskej diecézy.

V homílii povzbudil otec biskup Ján prítomných kňazov ku vďačnosti za dar kňazstva a vyjadril vďačnosť za ich službu pre Boží ľud.

Všetkým oslávencom srdečne gratulujeme a vyprosujeme Božie požehnanie!