• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POŽEHNANIE KOSTOLA V LIPTOVSKOM JÁNE

POŽEHNANIE KOSTOLA V LIPTOVSKOM JÁNE

Na slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa v sobotu 24. júna 2023 požehnal diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš nádherne zrekonštruovaný kostol v Liptovskom Jáne.

Na slávnosti, ktorá začala o 15.30 hod., sa zhromaždilo viacero kňazov, miestnych veriacich, hostí z Evanjelickej cirkvi AV a viacerých vzácnych pozvaných hostí.

Po komplexnej rekonštrukcii bol kostol vynovený a bol v ňom umiestnený nový oltár i viaceré časti mobiliáru.

Otec biskup Ján vo svojej homílii povzbudil prítomných veriacich okrem iného k životu v pravde, ktorá bude plná lásky, ako to bolo v živote sv. Jána Krstiteľa. Tiež poukázal na dôležitosť budovania chrámov, ktoré sú priestorom oslavy Najsvätejšej Trojice.

Za túto nádhernú obnovu patrí poďakovanie miestnemu pánovi farárovi vdp. Petrovi Kvasňákovi a všetkým dobrodincom i odborníkom, ktorí sa podieľali na náročnej rekonštrukcii.

Foto: archív BÚ; RKC Farnosť Liptovský Ján