• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
STRETNUTIE ZASVÄTENÝCH S BISKUPOM

STRETNUTIE ZASVÄTENÝCH S BISKUPOM

Z príležitosti blížiaceho sa sviatku Obetovania Pána, ktorý je zároveň Dňom zasväteného života, prišli v sobotu 28. januára 2023 na Spišskú Kapitulu zasvätení z celej Spišskej diecézy. Cieľom spoločného stretnutia, na ktoré zasvätených pozval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, bolo poďakovanie za službu bratov a sestier žijúcich rôznu formu zasvätenia v rámci Spišskej diecézy.

Stretnutie začalo slávnostnou svätou omšou z liturgickej spomienky sv. Tomáša Akvinského, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, koncelebrovali don Peter Timko, SDB a P. Martin Zanovit, CSsR a ďalší rehoľní kňazi pôsobiaci v diecéze.

V homílii otec biskup nadviazal na liturgické čítanie zo dňa, ktoré v evanjeliu prinieslo pasáž o utíšení búrky na mori. Povzbudil prítomných zasvätených, aby prekonávali strach s vierou a nebáli sa podstúpiť skúšky, pretože „každá búrka prežívaná spolu s Ježišom sa stáva zážitkom“.

Ako každoročne aj tentokrát nasledovala po homílii obnova zasvätenia sa, ktorou prítomní muži i ženy, žijúci v rôznych formách zasväteného života, opäť vyjadrili svoju túžbu nasledovať Krista čistého, chudobného a poslušného, podľa charizmy svojho spoločenstva či spôsobu zasvätenia.

V závere svätej omše otec biskup poďakoval prítomným zasväteným osobám za množstvo dobra, ktoré každodenne konajú na miestach, kde žijú a slúžia. Konkrétne sa jedná o službu takmer 40 kňazov a vyše 200 bratov a sestier z rôznych foriem zasväteného života, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Spišskej diecézy a vykonávajú nezastupiteľnú úlohu.

Program pokračoval po svätej omši prednáškou, ktorú tento rok predniesol provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko, SDB. Nasledovalo spoločné stolovanie a vzájomné rozhovory.

Foto: Monika Janoťáková, archív BÚ