• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ U SALEZIÁNOV

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ U SALEZIÁNOV

Námestovská komunita saleziánov sa v nedeľu 29. januára 2023 tešila prítomnosti otca biskupa Jána Kuboša, ktorý prišiel na pozvanie ich predstaveného don Petra Hasidla, SDB. Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku svätého Jána Bosca, zakladateľa saleziánov, sa v túto nedeľu stretli v saleziánskom stredisku na Mlynskej v Námestove mnohí členovia i sympatizanti saleziánskej rodiny, aby spoločnou svätou omšou s otcom biskupom poďakovali Bohu za všetky dobrodenia.

Slávnosť začala o 10.00 hod. v stredisku, ktoré bolo naplnené do posledného miesta. V homílii diecézny administrátor poukázal na tendenciu uplatňovať moc, ktorá je v dnešnej dobe často zneužívaná. Vyzval prítomných, aby podľa príkladu svätca Jána Bosca uplatňovali svoju moc službou, ktorej bude predchádzať vedomie, že sú Božími deťmi.

Po svätej omši nasledoval krátky program heligonkárov z miestnej ZUŠ.

Saleziáni pôsobia na Orave už od roku 1958, kedy tam prišiel ako tajný rehoľník mladý učiteľ don Jozef Sobota, SDB. Po revolúcii sa začína pôsobenie saleziánov v tejto lokalite rozširovať. V roku 2000 vzniká v Námestove prvá komunita, ktorá tu v rôznych obmenách pôsobí dodnes.

Foto: Saleziáni NO, archív BÚ