• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
UVEDENIE NOVEJ GENERÁLNEJ PREDSTAVENEJ SESTIER SATMÁROK

UVEDENIE NOVEJ GENERÁLNEJ PREDSTAVENEJ SESTIER SATMÁROK

Na sviatok sv. Brigity dňa 23. júla 2022 zložila vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku sľub nová generálna predstavená Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sestra M. Irena Alžbeta Kopanicová.

Slávnostnú svätú omšu celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval farár – dekan ružomberskej farnosti vsdp. Dušan Pardel, rektor kostola jezuitov v Ružomberku o. Branislav Dado SJ a viacerí ďalší kňazi.

Na svätej omši boli v hojnom počte prítomné sestry z Kongregácie milosrdných sestier, rodina a príbuzní novej zvolenej predstavenej, ale i mnohí farníci a hostia.

Otec biskup v homílii povzbudil novú zvolenú predstavenú a aj všetkých zhromaždených k hľadaniu múdrosti kríža podľa vzoru patrónky dňa sv. Brigity.

______________

Sestra M. Irena Alžbeta Kopanicová pochádza z  Ružomberka. Do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila v roku 1993. Doživotné sľuby zložila v roku 2002. Má vyštudovanú teológiu.  Pôsobila v Ružomberku, vo Vrícku, Turčianskych Tepliciach a Kežmarku. Posledné roky pôsobila v Ríme.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, SMVS (Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio – Satmariensium) bola založená 29. augusta 1842 satmárskym biskupom Jánom Hámom. Sestry pôsobia na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Albánsku a v Taliansku. Pracujú na rôznych typoch škôl, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve.

Zdroje: Spišská diecéza; kvrps.sk

Foto: Martin Buzna