• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
20. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY MONS. ŠTEFANA SEČKU

20. VÝROČIE BISKUPSKEJ VYSVIACKY MONS. ŠTEFANA SEČKU

Dňa 27. júla 2022, na liturgickú spomienku sv. Gorazda, si pripomíname 20. výročie biskupskej vysviacky spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku.

Ďakujeme Bohu za 18 rokov jeho pôsobenia v diecéze a vyprosujeme mu večnú spásu!

_____________________________________________

Biskup Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Ordinovaný bol 6. júna 1976 v Bratislave Mons. Júliusom Gábrišom. Pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi (1978 – 1980) a v Dolnom Kubíne (1980 – 1984). V roku 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach a v roku 1990 vicerektorom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a odborným asistentom na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Za pomocného biskupa Spišskej diecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 28. júna 2002 a zveril mu titulárne sídlo Sita. Vysvätený na biskupa bol 27. júla 2002 v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Spolusvätiteľmi boli Mons. Henryk Józef Nowacki, apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup metropolita.

Dňa 4. augusta 2011 bol vymenovaný pápežom Benediktom XVI. za nástupcu Mons. Františka Tondru na spišskom biskupskom stolci. Úrad spišského diecézneho biskupa kánonicky prevzal 10. septembra 2011 pri svätej omši v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Jeho biskupským heslom bolo: „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Dňa 28. októbra 2020 zomrel v levočskej nemocnici po dlhodobých zdravotných problémoch. Pochovaný bol 3. novembra 2020 na cintoríne v Spišskej Kapitule, pohrebné obrady vykonal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska.