• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Diecéza
VENI SANCTE NA TEOLOGICKOM INŠTITÚTE

VENI SANCTE NA TEOLOGICKOM INŠTITÚTE

Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí sa v sobotu 24. septembra 2022 zišli pedagógovia i študenti, aby spoločne prosili Ducha Svätého o svetlo v nastávajúcom akademickom roku 2022/2023.

Slávnosť začala svätou omšou spojenou s vzývaním Ducha Svätého, ktorú v spišskej katedrále celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. Koncelebrovali rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka Peter Majda, dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Martin Taraj a viacerí kňazi pôsobiaci na Teologickom inštitúte a v kňazskom seminári.

Otec biskup v homílii povzbudil všetkých študentov i vyučujúcich k neustálemu zdokonaľovaniu prostredníctvom učenia, pri ktorom je dôležité klásť otázky a hľadať odpovede. Pripomenul slová mysliteľa Pavla Straussa, ktorý napísal: „Dobrý lekár je bez štúdia nemysliteľný. Ak neštuduje mesiac, nepozná to nik. Po dvoch mesiacoch bez štúdia to pozná on sám, po troch mesiacoch to poznajú nemocní“. To platí aj pri ostatných profesiách, ktoré ak majú byť na úžitok, nesmú zanedbať neustále štúdium s cieľom nachádzať súvislosti medzi poznatkami a skutočnosťami.

Po svätej omši nasledovala slávnostná imatrikulácia prvákov v Aule Jána Pavla II. v kňazskom seminári, pri ktorej prváci zložili študentský sľub a prítomným sa prihovorili dekan Teologickej fakulty i rektor kňazského seminára. Slávnosť doprevádzal svojim spevom zbor hudobníkov a spevákov zložený z pedagógov a študentov odboru Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby pod vedením prof. Amantia Akimjaka.