• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
POŽEHNANIE KAPLNKY V KRÍŽOVEJ VSI

POŽEHNANIE KAPLNKY V KRÍŽOVEJ VSI

V Rómskom duchovno – spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi patriacej do farnosti Spišská Belá sa konala v sobotu 24. septembra 2022 slávnosť požehnania kaplnky. Dlhé roky sa miestne spoločenstvo stretávalo na katechézach, modlitbách i svätých omšiach na mieste, kde chýbala sakrálna stavba. Vďaka starostlivosti miestnych kňazov a laických dobrovoľníkov sa podarilo postaviť kaplnku, ktorá  bude dôstojným miestom liturgických slávení a uchovávania Eucharistie.

Slávnostnú svätú omšu spojenú s požehnaním kaplnky celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, koncelebroval miestny farár vdp. Jakub Grich, kňazi pôsobiaci a žijúci v miestnej farnosti a vdp. Ján Buc, ktorý aktívne pomáhal pri budovaní centra. Hojnou účasťou sa do slávnosti zapojilo aj miestne spoločenstvo i hudobníci a speváci. Otec biskup v homílii okrem iného poukázal na dôležitosť budovania vzťahov, ktoré je možné zveľaďovať práve počas života na zemi. Ramená pozdvihnutého kríža sú symbolom, ktorý zdôrazňuje tak dôležitosť „horizontálnych vzťahov“ medzi ľuďmi navzájom, ako aj toho „vertikálneho vzťahu“ človeka s Bohom. V závere liturgie  sa úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa o stavbu pričinili a akoukoľvek pomocou prispeli k tomu, aby sa toto náročné dielo podarilo zrealizovať. Vďaka patrí najmä miestnemu kaplánovi dp. Martinovi Schreinerovi, ktorý mal tento projekt zvlášť na starosti.

Pastoračné centrum v Krížovej Vsi tvorí jadro pastoračnej starostlivosti o miestnych Rómov. Slávi sa tu Eucharistia, konajú adorácie, ale aj katechézy pripravujúce na prijatie sviatostí. V jeho priestoroch sa stretávajú a modlia spoločenstvo mužov, spoločenstvo Modlitby matiek a ružencové spoločenstvo starších žien. Pre deti a mládež je ponuka biblických, tvorivých a tanečných krúžkov v rámci Cirkevného centra voľného času. V dopoludňajších hodinách využíva Súkromná spojená škola Kežmarok na odbornú prax pre mladé krajčírky.