• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
VYJADRENIE MONS. JÁNA KUBOŠA K ZVEREJNENÉMU PRÍPADU ZNEUŽÍVANIA

VYJADRENIE MONS. JÁNA KUBOŠA K ZVEREJNENÉMU PRÍPADU ZNEUŽÍVANIA

Dňa 7.2.2022 bol v relácii Reflex na Markíze zverejnený prípad kňaza Spišskej diecézy, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby. Aj napriek poskytnutému jasnému stanovisku zo strany Spišskej diecézy, redaktorka, ktorá pripravovala reportáž, nerešpektovala informácie, ktoré dostala od hovorcu Spišskej diecézy a v reportáži uviedla nepravdivé informácie.

Je pravda, že obvinený kňaz je stále kňazom, ale podľa učenia Cirkvi, kňazská vysviacka udeľuje nezmazateľný duchovný znak a vysvätený kňaz zostane kňazom navždy. (Porov. KKC 1582 – 1583) Nie je však pravda, že obvinený kňaz je stále kaplánom. Kaplán je funkčné zaradenie, ktoré obvinený kňaz hneď na začiatku vyšetrovania tohto prípadu stratil. Nie je pravda, že Cirkev ho iba preradila na iné miesto. Obvinený kňaz je mimo pastorácie a hneď od začiatku vyšetrovania mu boli dané všetky reštriktívne opatrenia, ktoré sú vymenované v kánone 1722 Kódexu kánonického práva. Spišská diecéza takéto záležitosti považuje za veľmi vážne a rieši ich veľmi prísne s tým, že rešpektuje všetky cirkevné zákony, ktoré platia v týchto prípadoch. Zároveň Spišská diecéza je otvorená spolupráci s civilnými orgánmi.

V tomto prípade stále prebieha cirkevný proces, a preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie.

Je mi veľmi ľúto, že v súvislosti s naším kňazom musíme riešiť takúto záležitosť. Súcítim s obeťami sexuálnych zločinov a ospravedlňujem sa všetkým obetiam, ktorým takýmto spôsobom ublížili kňazi.

Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor