• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Biskup
ZASVÄTENIE RUSKA A UKRAJINY NA SPIŠSKEJ KAPITULE

ZASVÄTENIE RUSKA A UKRAJINY NA SPIŠSKEJ KAPITULE

Na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2022 slávil diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš o 17.00 hod. slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Po nej nasledovala adorácia s modlitbami za pokoj v Rusku a na Ukrajine. Diecézny administrátor sa pridal k pozvaniu Svätého Otca Františka a spolu s Božím ľudom zhromaždeným v katedrále a rovnako na rôznych miestach Spišskej diecézy zasvätil celé ľudstvo a osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu“ (Z modlitby zasvätenia).

V homílii pozval biskup Ján všetkých prítomných k pravému poznaniu, ktoré formuje život človeka. Medzi vzácne poznanie patrí práve vtelenie Božieho Syna, ktoré je inšpiráciou pre konanie toho, kto spoznal túto pravdu.

Modlime sa i naďalej, aby sa na príhovor Kráľovnej pokoja vo svete rozmáhalo pravé poznanie Boha, ktorý je Láska a aby zavládol na celej zemi mier.