• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Cirkevné školy
30. VÝROČIE ZALOŽENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY APOŠTOLA PAVLA

30. VÝROČIE ZALOŽENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY APOŠTOLA PAVLA

V pondelok 12. septembra 2022 sme si pripomenuli 30. výročie založenia Základnej školy Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši. Slávnosť začala ďakovnou svätou omšou vo farskom kostole sv. Mikuláša, ktorú celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a na ktorej boli okrem viacerých kňazov prítomní aj žiaci a učitelia tejto školy.

Po skončení svätej omše si otec biskup v sprievode miestneho pána dekana vsdp. Stanislava Culku prezrel priestory školy, pričom sa stretol aj s pedagogickým zborom a bližšie sa oboznámil s históriou tejto cirkevnej školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili o zriadenie tejto školy a v priebehu tridsiatich rokov sa starali o jej rast a zvyšovanie kvality. Do ďalších rokov vyprosujeme vedeniu školy, všetkým učiteľom a zamestnancom, ale aj žiakom a ich rodičom, veľa Božieho požehnanie.

foto: archív ZŠ Apoštola Pavla