• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Zasvätený život
OCENENIE ÍRSKEJ SESTRY LOUISE SARAH EUSTACE

OCENENIE ÍRSKEJ SESTRY LOUISE SARAH EUSTACE

Írska sestra Louise Sarah Eustace z Únie Sestier obetovania Preblahoslavenej Panny Márie bola dňa 16. júna 2022 ocenená plaketou Sophista pro regione, ktorú odovzdáva Prešovský samosprávny kraj. Ocenenie sa uskutočnilo už 12. krát, pričom bolo ocenených 20 pedagógov z kraja. Plaketa Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región je ocenenie, ktoré dostávajú učitelia vybraní Územnou školskou radou z laureátov navrhnutých riaditeľmi škôl. Pri výbere sa zohľadňuje aktivita pri príprave žiakov, projektová činnosť, ale aj vytváranie a používanie inovatívnych metód vo výučbe.

Sestra Louise Sarah Eustace už viac ako 20 rokov pracuje v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči ako dobrovoľníčka lektorka anglického jazyka. Vedie hodiny anglickej konverzácie v maturitných ročníkoch a pomáha s prípravou na tretiu časť maturitného zadania ústnej skúšky – rolové hry a situačné simulácie. Ako uviedla učiteľka spomínaného gymnázia Mgr. Eva Malíšková, PhD., „v nominácii na ocenenie Sophista pro regione 2022 sme vyzdvihli jej húževnatosť, obetavý prístup k mládeži, zaujímavý pohľad cudzinca na dianie na Slovensku i vo svete. Jej živé svedectvo viery a energia sú pre nás motiváciou i inšpiráciou“.

 

Únia Sestier obetovania Preblahoslavenej Panny Márie pôsobí na Slovensku od roku 1992, kedy tu prišlo niekoľko sestier z Írska, ktoré sa venovali misijnej činnosti. Momentálne pôsobia v Bratislave a v Spišskom Podhradí. Sestry skladajú rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti a zaväzujú sa k výchove pre sociálnu transformáciu prepojenú s odhaľovaním koreňov chudoby. Pracujú na zmene systémov, ktoré chudobu spôsobujú, pričom spolupracujú so skupinami iných ľudí, ktorí majú podobné ciele. Snažia sa, aby spoločný život a modlitby ich komunity boli citlivé na prejavy miestnej a globálnej nespravodlivosti. Tiež si ctia všetkých ľudí a podporujú rozvoj osobnosti hlavne u tých jednotlivcov a komunít, ktoré sa dostali na okraj. V Spišskom Podhradí sa sestry venujú najmä starostlivosti o rómske deti a rodiny.

foto: PSK, osobný archív sestier