• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Farnosti
25. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA V DOLNOM KUBÍNE

25. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA V DOLNOM KUBÍNE

V predvečer sviatku Povýšenia Svätého Kríža dňa 13. septembra 2022 sa zišlo mnoho veriacich v kostole v Dolnom Kubíne na Brezovci, ktorý je zasvätený práve tomuto tajomstvu. Dôvodom slávnosti bolo 25. výročie posviacky tohto veľkého oravského kostola, ktorý práve 13. septembra 1997 posvätil spišský diecézny biskup Mons. František Tondra.

Slávnostnú ďakovnú svätú omšu celebroval tentokrát diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš, ktorý pripomenul, že sám bol fyzicky svedkom posviacky tohto kostola. Vyzdvihol prácu tých, ktorí sa na stavbe kostola podieľali a zdôraznil dôležitosť budovania duchovného chrámu v osobe každého jedného človeka, v ktorom chce mať Boh svoj chrám.

V závere svätej omše poďakoval miestny dekan vsdp. Ľubomír Pekarčík všetkým prítomným za vytvorenie modliaceho sa spoločenstva okolo jedného oltára a pozval na agapé a krátke stretnutie pred kostolom, kde bola možnosť pozrieť si fotografie z výstavby kostola.

foto: Martin Buzna