• +421/53 454 11 36
  • biskupstvo@kapitula.sk
  • Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Cirkevné školy
CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SMIŽANOCH OSLÁVILA 30 ROKOV EXISTENCIE

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA V SMIŽANOCH OSLÁVILA 30 ROKOV EXISTENCIE

V tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku aj cirkevná Základná škola Povýšenia svätého Kríža v Smižanoch. V stredu 14. septembra 2022 sa z tejto príležitosti konala vo farnosti slávnosť, na ktorú zavítal aj diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Program začal ráno slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža. Spolu s otcom biskupom koncelebroval aj miestny farár P. Adam Luba SAC a viacerí kňazi z rehole Pallotínov, ktorí pôsobia v tejto farnosti.

Po svätej omši nasledoval kultúrny program v priestoroch cirkevnej školy, prehliadka školy a spoločný obed. Svoj pozdrav adresovala prítomným aj miestna starostka Miroslava Szitová, ktorá prostredníctvom svojho zástupcu odovzdala riaditeľovi školy Miroslavovi Tkáčovi ocenenie za dosiahnuté úspechy pri vedení školy.

Vďaka patrí zakladateľom školy a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o zveľaďovanie tejto inštitúcie.